جغرافیای سیاسی قشم

در سال ۱۳۸۵ این شهرستان به سه بخش مرکزی و بخش شهاب و بخش هرمز ۷ دهستان تقسیم شده بود.

طبق آخرین تقسیمات کشوری امروزه شهرستان قشم ۶۹ شهر و روستا دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

 • 1- تولا(قشم)
 • ۲ – کووئی
 • ۳ – حمیری
 • ۴ – جزیره لارک (جزء جزیره قشم)
 • ۵ – درگهان (در سال ۸۵ تبدیل به شهر شده‌است)
 • ۶ – هلر
 • ۷ – گیاهدان
 • ۹ – رمچا
 • ۱۰ – جی‌جیان
 • ۱۲ – باغ بالا
 • ۱۳ – توریان
 • ۱۴ – تُم‌سنتی
 • ۱۵ – زینبی
 • ۱۶ – پی‌پشت
 • ۱۷ – کوشه قشم
 • ۱۸ – کاروان(قشم)
 • ۱۹ – گربه دان
 • ۲۰ – زیرانگ
 • ۲۱ – گردوا
 • ۲۲ – مسدوم
 • ۲۳ – خالدین
 • ۲۴ – مسن
 • ۲۵ – شیب دراز
 • ۲۶ – دیرستان
 • ۲۷ – برکه خلف
 • ۲۸ – جزیره هنگام شامل روستاهای هنگام جدید
 • ۲۹ – هنگام کهنه
 • ۳۰ – هنگام غیل (جزیره هنگام جزء جزیره قشم)
 • ۳۱ – ریکو (قشم)
 • ۳۲ – بند حاج علی
 • ۳۳ – قندیل
 • ۳۴ – نخل گل
 • ۳۵ – بندرلافت
 • ۳۶ – طبل (قشم)
 • ۳۷ – ملکی (قشم)
 • ۳۸ – هفترنگو
 • ۳۹ – سلخ
 • ۴۰ – گمبران
 • ۴۱ – سهیلی
 • ۴۲ – تمبان
 • ۴۳ – گورزین
 • ۴۴ – دهخدا (قشم)(خور خران)
 • ۴۵ – گوران (قشم)
 • ۴۶ – نقاشه
 • ۴۷ – دوربنی
 • ۴۸ – بندردولاب
 • ۴۷ – گوری (قشم)
 • ۵۰ – مرادی
 • ۵۱ – درکو
 • ۵۲ – دوستکو
 • ۵۳ – کانی (قشم)
 • ۵۴ – چاهو شرقی
 • ۵۵ – تم گس
 • ۵۶ – کنارسیاه (قشم)
 • ۵۷ – چاهوغربی
 • ۵۸ – سرریگ
 • ۵۹ – باسعیدو
 • ۶۰ – رمکان
 • ۶۱ – دفاری
 • ۶۲ – کابلی
 • ۶۳ – شیخ حسن
 • ۶۴ – معتمد آباد
 • ۶۵ – منصور آباد

(سوزا، هرمز و قشم حوزه شهری‌اند و در سال ۸۵ بندر درگهان به حوزه شهری اضافه شد.)

شهر قشم در شرقی‌ترین نقطه جزیره واقع شده‌است و به رغم آنکه این شهر نسبت به کل جزیره مرکزیت هندسی ندارد، اما به علت موقعیت مهم استراتژیک آن (دید گسترده به جنوب، شمال و شرق، دید به تنگه هرمز، نزدیکی به بندرعباس و…) از قدیم واجد اهمیّت بوده و عمده‌ترین سکونتگاه جزیره محسوب می‌شده‌است. انتخاب شهر قشم به عنوان پایگاه اصلی توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم نیز بر اهمیت این شهر افزوده‌است